Mennesket, herre over sin skjebneMennesket, herre over sin skjebne Flip through

P0202NO  

199 s.  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã Arabic

Hvorfor blir man født i et bestemt land og i en bestemt familie? Hvorfor er noen friske, intelligente, rike og mektige, mens andre har en funksjonshemming eller opplever andre hindringer i livet? Hva er opprinnelsen til og meningen med de båndene som vi knytter til andre mennesker, ofte uten at vi er klar over det? Selv et menneske som anser seg for å være fullstendig fritt, må finne seg i sin skjebne fordi han eller hun ikke tar hensyn til de lovene som styrer skjebnen. Når en mester åpenbarer disse lovene for displene sine, hjelper han dem ikke bare med å rydde opp i det nettverk av tråder som kompliserer tilværelsen deres, men han gir dem også muligheten til selv å bli herre over sin skjebne.

1. Loven om årsak og virkning
2. ""Du skal skille det fine fra det grove""
3. Utvikling og skapende arbeid
4. Menneskelig rettferdighet og guddommelig rettferdighet
5. Loven om innbyrdes forhold
6. Naturlover og morallover
7. Naturens hukommelse, loven om registrering
8. Reinkarasjon


  • Summer Reading Special
  • The Powers of Thought - Audio book (the CD only)
  • Spiritual Alchemy
  • The Splendour of Tiphareth - The Yoga of the Sun
  • Calendar 2016: 'The Four Elements - Fire'
  • The role of the Mother during Gestation
  • The Powers of Thought
  • The Laughter of a Sage
  • Daily meditations 1992
  • Daily meditations 2007

Syntaxes of research

word1 word2: search on at least one of the two words.
word1word2: search on both words.
"word1 word2": search on the expression between" ".
word*: searches on the beginning of the word, whatever the end of the word.
-word: the word behind - is excluded from the search.